A zártkerti ingatlanok ingyen kivonhatóak a művelés alól

A rendelet 2015. november 30-án hatályba lépett!!! A zártkerti ingatlanok 2016. december 31-ig ingyen kivonhatóak a művelés alól! Idézem a Földhivatal weboldalán írtakat:
"A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.
A kérelemhez szükséges nyomtatvány letölthető a Földhivatal weboldaláról: zártkert alóli kivonási kérelem. A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is. 
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.)" 
A Földhivatal tájékoztat továbbá, hogy a fenti eljárás nem mentesíti a tulajdonost az eddig zártkerti ingatlanként kezelt ingatlan-nyilvántartásához szükséges engedélyek beszerzése alól!


Vagyis azok a zártkerti ingatlan tulajdonosok, akik élnek ezzel a lehetőséggel, az eddig zártkerti ingatlanként nyilvántartott ingatlanjukba mostantól végre bejelentkezhetnek, azaz az eddig zártkertként nyilvántartott címre is kiállíttathatják a lakcímkártyájukat, valamint a művelés alól kivont ingatlant eztán hitelfedezetként is el fogják fogadni.

Bárkinek bármilyen tapasztalata van ez ügyben, kérem, hogy szóljon hozzá a cikkhez alább! Előre is köszönöm!

Megjegyzések